Sukces przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od właściwie przeprowadzonej optymalizacji kosztów. Jedną z metod jej wcielenia w życie jest doradztwo zakupowe – usługa, dzięki której polityka zakupowa w firmie wejdzie na nowy, wyższy poziom.

  1. Nowoczesne doradztwo zakupowe
  2. Inwestycja w systemy zakupowe się opłaca

 

Zakupy materiałów i półproduktów to w przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawa działalności, dlatego tego typu koszty są zwykle największe. Umiejętnie wprowadzone i stosowane systemy zakupowe pozwalają jednak na rozważne zarządzanie funduszami i zdobywanie tych samym, jakościowo dobrych produktów, za relatywnie niższą niż do tej pory cenę.

 

Nowoczesne doradztwo zakupowe

 

Doradztwo zakupowe jest usługą, która wielu firmom, głównie produkcyjnym, może przynieść ogromne oszczędności. Dział zakupów w tego typu firmach, obok działu sprzedaży, jest jednym ze strategicznych działów, dlatego od jego prawidłowego funkcjonowania zależy również funkcjonowanie całej organizacji. Potwierdzają to badania firmy OpenNexus, przeprowadzone na grupie ponad 100 przedsiębiorstw małych, średnich i dużych – wynika z nich, że koszty zakupów stanowią średnio 60% wszystkich kosztów przedsiębiorstwa!

 

Rolą doradztwa zakupowego jest więc takie działanie, które pozwoli ograniczyć te koszty, nie rezygnując jednocześnie z jakości zamawianych produktów. Pozornie jest to łatwe zadanie, jednak doświadczenie firm takich jak http://optibuy.com/doradztwo-zakupowe/ pokazuje, że zatrudnienie profesjonalistów może obniżyć koszty zakupów o kilkanaście, a czasami nawet kilkadziesiąt procent!

 

Inwestycja w systemy zakupowe się opłaca

 

Prawidłowo działające systemy zakupowe pełnią kluczową rolę dla skonstruowania nowych, efektywniejszych modeli zakupów. Rolą firmy, która świadczy usługi doradcze w tym zakresie, jest początkowo przeprowadzenie analizy potrzeb zakupowych, a następnie wyszukanie najlepszych dostawców i wynegocjowanie cen atrakcyjnych dla ich klienta. W ten sposób jakość produktów pozostaje niezmienna, a ich cena spada. Kolejnym krokiem może być stworzenie i wprowadzenie strategii zakupowych.

 

Korzystanie z outsourcingu w zakresie zakupów prowadzi nie tylko do oszczędności, ale również do otwarcia się na nowe rynki, także międzynarodowe. Niejednokrotnie efektem pracy doradców zakupowych jest rozpoczęcie współpracy z dostawcami zagranicznymi, u których można nabyć towar świetnej jakości. Co ciekawe, po odjęciu kosztów jego sprowadzenia, transakcja ta w wielu przypadkach nadal się opłaca.