Nowelizacja ustawy VAT wprowadziła nowy typ kasy rejestrującej, a mianowicie kasę fiskalną online, która bezpośrednio łączy się z Centralnym Repozytorium Kas i przesyła do niego wszystkie dane związane z transakcjami zawieranymi na kasie. Obowiązek wymiany kas papierowych i elektronicznych na kasy online dotyczy obecnie trzech grup. Pierwszą stanowią przedsiębiorcy świadczący usługi wulkanizacyjne oraz naprawy pojazdów silnikowych na rzecz osób fizycznych. Do pierwszej zaliczymy również sprzedających benzynę, olej napędowy czy gaz do napędów silników spalinowych. Tych przedsiębiorców obowiązek używania kas online dotyczy już od 1 stycznia 2020 roku. Pozostałe dwie grupy, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych branż prowadzących działalność usługową na kasy online muszą przejść odpowiednio 1 lipca 2020 roku lub 1 stycznia 2021 roku.

Kasa fiskalna online – komu przysługują ulgi?

Zakup kasy fiskalnej wiązał się i wiąże z możliwością uzyskania ulgi, czyli odliczenia części kosztów od naliczonego podatku dochodowego, w zależności od wykazywanej nadwyżki. Odliczenie za zakup kasy nie może być wyższe niż 700 zł. Oczywiście tutaj pojawia się pytanie, czy każdy z takiej ulgi może skorzystać. Otóż nie. Z tego przywileju mogą skorzystać jedynie wyżej wymienieni przedsiębiorcy, a także osoby prowadzące działalność leczniczą i kosmetyczną, gastronomiczną, hotelarską, sprzedaży paliw stałych, jak węgiel, brykiet czy koks, czy też budowlaną bądź związaną z działalnością obiektów, które służą poprawie kondycji, jak studia fitness, czy siłownie. Ci przedsiębiorcy zostali bowiem wymienieni w ustawie i mogą skorzystać z ulg. Kasa fiskalna online może być zakupiona również przez tych przedsiębiorców, którzy nie prowadzili do tej pory ewidencji sprzedaży przy użyciu kas. W tej sytuacji również obowiązuje możliwość skorzystania z ulgi w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji. Zatem prowadząc przykładowo sklep spożywczy i rejestrując sprzedaż na kasach fiskalnych papierowych czy elektronicznych można dokonać wymiany na kasę online, jednak w takiej sytuacji ulga nie będzie się należała, gdyż taka działalność (już prowadzona) nie jest wymieniona w ustawie.

 


 

Bezprzewodowy terminal płatniczy: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/bezprzewodowy-terminal-platniczy—usprawnienie-pracy-przedsiebiorstw

 


 

Czy wszyscy przedsiębiorcy będą musieli wymienić kasy papierowe i elektroniczne na kasy online?

Od stycznia 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych i zobowiązani do korzystania z kas fiskalnych będą musieli prowadzić ewidencję sprzedaży na kasach online. W tej sytuacji osoby, które prowadziły działalność i skorzystały w ciągu 3 ostatnich lat z ulgi na zakup kas elektronicznych lub papierowych nie będą musiały je zwracać, jednak jednocześnie otrzymają ulgę na zakup kasy online, jeśli ten zakup będzie wymuszony przepisami prawnymi, a nie dobrowolny dokonany wcześniej. Zatem warto, znać terminy, kiedy konieczne jest przejście z dotychczasowych kas na kasy online dla poszczególnych branż. Warto do kasy online, która może łączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia LAN lub GPRS dokupić również terminal płatniczy.

 


 

Jakie akcesoria do kasy fiskalnej? https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/jakie-akcesoria-do-kasy-fiskalnej-uzywane-sa-w-procesie-sprzedazy

 


 

Kategoria: handel