Potrzebując dodatkowych pieniędzy często sięgamy po kredyt. Jest to bez wątpienia szybka możliwość podreparowania swojego budżetu lub natychmiastowego zrealizowania zakładanych przez siebie celów. Jednak, gdy zaczynamy porównywać różne kredyty nagle zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że bank w koszty kredytu wlicza wiele różnych zobowiązań, które będą na nas spoczywać. Jednym z nich jest ubezpieczenie. Co to właściwie jest i w jakim celu zostało wprowadzone?

Po co jest ubezpieczenie?

Pożyczając pieniądze od banku zobowiązujemy się do ich spłaty. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć swoją sytuację w przyszłości. Właśnie ze względu na to kredyty bankowe zazwyczaj wliczają w koszta ubezpieczenie, które ma chronić zarówno nas, jak i bank przed możliwym nastąpieniem sytuacji, w których spłata nie będzie możliwa. W pewnych, ściśle określonych przypadkach, możliwa jest bowiem spłata reszty kredytu przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj jest to śmierć kredytobiorcy, trwałego inwalidztwa lub utraty pracy, ale spowodowanej czynnikami niezależnymi od osoby zaciągającej kredyt. W dwóch pierwszych okolicznościach spłacona zostaje całość pozostałego kredytu, a w ostatnim przypadku ubezpieczyciel spłaca od 6 do 12 następnych rat. Ubezpieczenie kredytu sprawia, że ryzyko podejmowane przez bank w chwili pożyczenia pieniędzy jest mniejsze, a kredytobiorca i jego najbliższa rodzina mogą czuć się bezpieczniejsi.