Tłumacząc z języka angielskiego to budowanie zespołu. Spotkanie teambuildingowe to spotkanie, którego celem jest zbudowanie zespołu – zintegrowanie go ze sobą.

Po co integrować zespół? Zespół jako jednostka organizacyjna to nie tylko suma osobnych pracowników, ale też wszelkie zależności między ludzkie  – wszelkiego rodzaju synergie, sympatie i antypatie międzyludzkie.

 


Zapraszamy na szkolenie team building: https://www.projektgamma.pl/integracja-edutainment/inteligentny-team-building


 

Dobrze funkcjonujący zespół – zintegrowany właśnie odpowiednio wykorzystuje swoje zasoby, umiejętności poszczególnych jego członków wzajemnie się uzupełniają.

To nie tylko wyjazdy, które są kontraktowane raz czy dwa razy do roku, ale też codzienna praca przełożonych oraz peer-to-peer – samych pracowników.

Warsztaty kulinarne pomagają, aby w krótkim czasie intensywnie nadbudować kapitał zaufania pomiędzy członkami zespołu. Mówi się również, że dzięki integracji zespołu każdy jego pracownik ma wyższe zaangażowanie – a przez to motywację do pracy.