Ocena pracownika to często kontrowersyjny temat, chociaż tak naprawdę ma ona na celu wspieranie nie tylko samego przedsiębiorstwa. Kto podlega ocenie pracowniczej i na czym ona polega? Jakie są zasady dokonywania oceny pracowniczej i jak często należy ją przeprowadzać? O czym jeszcze powinniśmy pamiętać wypełniając arkusz oceny okresowej pracownika?

1. Okresowa ocena pracownika – co to jest?

2. Ocena pracownicza przykłady

3. Ocena okresowa pracownika – kiedy powinno się ją wykonywać?

Okresowa ocena pracownika – co to jest?

Okresowa ocena pracownika to proces, który zaliczamy do zbioru zadań zarządzania zasobami ludzkimi. Jej celem jest ustalenie – według wcześniej przyjętych i opisanych pracownikom wytycznych – jak dana osoba sprawdza się na swoim stanowisku i czy dobrze wypełnia powierzone jej obowiązki. Kryteria oceny pracownika mogą różnić się zależnie od firmy oraz branży, podobnie jak sama częstotliwość procesu. Celem tego działania jest umożliwienie pracownikom wykorzystania pełnego potencjału, a w konsekwencji szybszy rozwój firmy i usprawnienie codziennej pracy osób się na nią składających.

Ocena pracownicza przykłady

Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów jest ocena roczna pracownika. Niektóre firmy stosują również wariant kwartalny. Dzięki temu możemy wyznaczyć jeden lub więcej momentów w roku, które przeznaczamy wyłącznie na sprawdzenie, jak rozwijały się kolejne osoby w naszym przedsiębiorstwie oraz jak możemy wykorzystać sytuację, aby umożliwić im dalszy rozwój. Ocenie pracownika powinni podlegać wszyscy. Dzięki temu zyskują nie tylko pojedyncze osoby, ale cała firma i marka. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie: carrotspot.com/blog/ocena-pracownicza-przyklady.

Ocena okresowa pracownika – kiedy powinno się ją wykonywać?

To, jak wygląda opisowa ocena pracownika oraz jak często się ją przeprowadza zależy od indywidualnych potrzeb firmy. Najczęstszym wariantem jest opcja roczna, choć niektóre przedsiębiorstwa stosują także oceny półroczne czy kwartalne. To, ile razy w skali roku decydujemy się na ocenę pracownika jest mniej istotne, niż sama jakość przeprowadzonych analiz. Powinny zostać wykonane w taki sposób, aby pracownik wiedział, nad czym musi skupić się bardziej, a firma mogła jasno określić, które osoby najlepiej sprawdzają się przy wykonywaniu określonych zadań.

Ocena w pracy, jeżeli dobrze ją przeprowadzimy, służy zarówno samym pracownikom, jak i przedsiębiorstwu. Celem okresowej oceny pracownika jest umożliwienie rozwoju obu grup w możliwie jak najlepszy sposób.